نوشته‌ها

طراحی مجدد بزرگترین لوگو ها در سال 2017

طراحی مجدد بزرگترین لوگو ها در سال ۲۰۱۷

/
نگاهی به برخی از بزرگترین طراحی های لوگو این سال، از جمله: Kicks…