نوشته‌ها

بی احترامی به طراحان در بیلبوردهای سطح شهر

بی احترامی به طراحان در بیلبوردهای سطح شهر

/
سالیان سال و تا به امروز، آژانس‌های تبلیغاتی رسانه‌دار، فرهنگ تول…