نوشته‌ها

بریدن دست با مونتاژ تصاویر در فتوشاپ

۲۶- آموزش بریدن دست با مونتاژ تصاویر

,
آموزش بریدن دست با مونتاژ تصاویر در آموزش بریدن دست با مونتاژ تصاویر در فتوشاپ یاد میگیریم چطور با استفاده از تکنیک فتومونتاژ بخشی از انگشن های دست را جدا سازی کرده و مونتاژ انجام دهیم . در این آموزش بریدن دست با مونتاژ تصاویر در فتوشاپ برای …