نوشته‌ها

اطلس کاربردی رنگ در چاپ

اطلس کاربردی رنگ در چاپ

/
مخاطبان این کتاب با اثرات رنگ در لوگو،‌ تصویرسازی، پس‌ زمینه کارهای گراف…