نوشته‌ها

استعفای ابراهیم حقیقی از ریاست خانه گرافیک

استعفای ابراهیم حقیقی از ریاست خانه گرافیک

/
تغییر سمت‌های هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به سبب است…