نوشته‌ها

آموزش ایجاد افکت نقاشی روی بوم

۱۲۵- آموزش ایجاد افکت نقاشی روی بوم

,
آموزش ایجاد افکت نقاشی روی بوم در آموزش ایجاد افکت نقاشی روی بوم فرا میگیریم چگونه  افکت نقاشی روی بوم را روی تصویر پیاده سازی کنیم  ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش ایجاد افکت نقاشی روی بوم در فتوشاپ بصورت کاملا ک…
آموزش ساخت پوکه های نوری در فتوشاپ

۱۲۴- آموزش ساخت پوکه های نوری در فتوشاپ

,
آموزش ساخت پوکه های نوری در فتوشاپ در  آموزش ساخت پوکه های نوری در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه تصویر بوکه های نوری ساخته را با یکدیگر فتومونتاژ کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش ساخت پوکه های نوری در فتوشاپ بصورت کاملا…
آموزش مونتاژ تصاویر رویایی در فتوشاپ

۱۲۲- آموزش مونتاژ تصاویر رویایی در فتوشاپ

,
آموزش مونتاژ تصاویر رویایی در فتوشاپ در آموزش مونتاژ تصاویر رویایی در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه چند تصویر مختلف را با یکدیگر فتومونتاژ کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش مونتاژ تصاویر رویایی در فتوشاپ بصورت …
آموزش طراحی عکس رویایی در فتوشاپ

۱۲۱- آموزش طراحی عکس رویایی در فتوشاپ

,
آموزش طراحی عکس رویایی در فتوشاپ در آموزش طراحی عکس رویایی در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه چند تصویر مختلف را با یکدیگر فتومونتاژ کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش طراحی عکس رویایی در فتوشاپ بصورت کاملا کا…
آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ

۱۲۰- آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ

,
آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ در آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه چند تصویر مختلف را با یکدیگر فتومونتاژ کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ بصورت کاملا کا…
آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ

۱۱۹- آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ

,
آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ در آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه چند تصویر مختلف را با یکدیگر فتومونتاژ کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ بصورت کاملا…
آموزش ساخت صحنه برفی در فتوشاپ

۱۱۸- آموزش ساخت صحنه برفی در فتوشاپ

,
آموزش ساخت صحنه برفی در فتوشاپ در آموزش ساخت صحنه برفی در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه چند تصویر مختلف را با یکدیگر فتومونتاژ کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش فتومنتاژ حرفه ای در فتوشاپ بصورت کاملا کاربردی پویا و پرو…
آموزش فتومنتاژ حرفه ای در فتوشاپ

۱۱۷- آموزش فتومنتاژ حرفه ای در فتوشاپ

,
آموزش فتومنتاژ حرفه ای در فتوشاپ در آموزش فتومنتاژ حرفه ای در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه چند تصویر مختلف را با یکدیگر ادغام کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش فتومنتاژ حرفه ای در فتوشاپ بصورت کاملا کاربردی پویا و پرو…
آموزش ادغام تصاویر در فتوشاپ

۱۱۶- آموزش ادغام تصاویر در فتوشاپ

,
آموزش ادغام تصاویر در فتوشاپ درآموزش ادغام تصاویر در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه چند تصویر مختلف را با یکدیگر ادغام کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش مونتاژ تصاویر در فتوشاپ بصورت کاملا کاربردی پویا و پروژه م…
آموزش مونتاژ تصاویر در فتوشاپ

۱۱۵- آموزش طراحی عکس در فتوشاپ

,
آموزش مونتاژ تصاویر در فتوشاپ در ٰٔآموزش مونتاژ تصاویر در فتوشاپ یاد میگیریم چطور چند عکس مختلف را با یکدیگر تلفیق کنیم . در آموزش مونتاژ تصاویر در فتوشاپ اصول دوربری و تنظیم رنگ و نور تصویر را فرا میگیریم . روش آموزش این آموزش مونتاژ تصاویر در فتو…
آموزش طراحی عکس و مونتاژ در فتوشاپ

۶۵- آموزش طراحی عکس و مومنتاژ

,
آموزش طراحی عکس و مونتاژ در آموزش طراحی عکس و مونتاژ یاد میگیریم چطور چند عکس مختلف را با یکدیگر تلفیق کنیم در فتوشاپ و به رنگبندی عکس ها در فتوشاپ و نورپردازی تصویر با استفاده از پنجره های رنگی و مود های نوری فتوشاپ یک فتومونتاژ زیبا خلق می…