نوشته‌ها

آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ

۱۲۰- آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ

,
آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ در آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه چند تصویر مختلف را با یکدیگر فتومونتاژ کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش ساخت صحنه رویایی در فتوشاپ بصورت کاملا کا…
آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ

۱۱۹- آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ

,
آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ در آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ فرا میگیریم چگونه چند تصویر مختلف را با یکدیگر فتومونتاژ کنیم ، به رنگبندی عکس میپردازیم و نورپردازی میکنیم . روش آموزش این آموزش طراحی و مونتاژ عکس در فتوشاپ بصورت کاملا…