نوشته‌ها

ایجاد عمق میدان در فتوشاپ

۶۰- آموزش ایجاد عمق میدان در فتوشاپ

,
آموزش ایجاد عمق میدان در فتوشاپ در آموزش ایجاد عمق میدان در فتوشاپ یاد میگیریم چطور پسزمینه عکس های معمولی را تار کنیم و یک عمق میدان زیبا بسازیم . در آموزش ایجاد عمق میدان در فتوشاپ به تکاتی در باره دوربری عکس و پنجره های بلور در فتوشاپ اش…