ورکشاپ فنوشاپ | تلفیق تصاویر و فتومونتاژ

ورکشاپ فتوشاپ | تلفیق تصاویر و فتومونتاژ

/
https://as2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/8d1d786530e62710bca3e5ad2c711f099076774-720p__33565.mp4 ورکشاپ فتوشا…
آموزشی آشنايی با تکنيک های نامتعارف تصويرسازی

کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیک های نامتعارف تصویرسازی

/
کارگاه آموزشي "آشنايي با تکنيک هاي نامتعارف تصويرسازي"  طي سه …