آموزش رنگبندی تصاویر در فتوشاپ

آموزش رنگبندی تصاویر در فتوشاپ

/
در آموزش رنگبندی تصاویر در فتوشاپ یاد میگیریم چگونه یک عکس سا…
آموزش رنگبندی عکس در فتوشاپ

۱۱۸- آموزش رنگبندی عکس در فتوشاپ

/
در این آموزش قصد داریم یاد بگیریم چطور عکس های ساده و معمولی…
رنگی کردن عکس های قدیمی

۹۶ – رنگ کردن عکس های قدیمی در فتوشاپ

/
آموزش رنگ کردن عکس های قدیمی با فرا گرفتن آموزش رنگ کردن عکس ها…
رنگبندی عکس عروسی در فتوشاپ

۹۲- رنگبندی عکس عروسی در فتوشاپ

/
آموزش رنگبندی عکس عروسی در فتوشاپ در آموزش رنگبندی عکس عروسی در فت…
آموزش نورپردازی و تنظیم رنگ در فتوشاپ

۸۷- آموزش نورپردازی و تنظیم رنگ در فتوشاپ

/
آموزش نورپردازی و تنظیم رنگ در فتوشاپ در آموزش نورپردازی و تنظیم رنگ عکس …
طراحی عکس با فیلتر ها

۸۵ – طراحی عکس با فیلتر ها در فتوشاپ

/
طراحی عکس با فیلتر ها در فتوشاپ بهمراه فایل های تمرین پروژه - حجم فای…
عوض کردن رنگ مو در فتوشاپ

۷۳- آموزش عوض کردن رنگ مو در فتوشاپ

/
آموزش عوض کردن رنگ مو در فتوشاپ در آموزش عوض کردن رنگ مو در ف…
عوض کردن رنگ چشم در فتوشاپ

۷۱- آموزش عوض کردن رنگ چشم در فتوشاپ

/
آموزش عوض کردن رنگ چشم در فتوشاپ در آموزش عوض کردن رنگ چشم در ف…
تنظیم حرفه ای نور عکس

۶۷- آموزش تنظیم حرفه ای نور عکس در فتوشاپ

/
آموزش تنظیم حرفه ای نور عکس در فتوشاپ در آموزش تنظیم حرفه ای نور عکس در …
تنظیم نور در عکس

۶۱- آموزش تنظیم نور در عکس های معمولی

/
آموزش تنظیم نور در عکس های معمولی در آموزش تنظیم نور در عکس های م…
ایجاد عمق میدان در فتوشاپ

۶۰- آموزش ایجاد عمق میدان در فتوشاپ

/
آموزش ایجاد عمق میدان در فتوشاپ در آموزش ایجاد عمق میدان در فت…
رنگبندی عکس در فتوشاپ

۵۳- آموزش طراحی و رنگبندی عکس در فتوشاپ

/
آموزش طراحی و رنگبندی عکس در فتوشاپ در آموزش طراحی و رنگبندی عکس در ف…
تنظیم نور عکس در فتوشاپ

۳۵- آموزش تنظیم نور عکس در فتوشاپ

/
آموزش تنظیم نور عکس در فتوشاپ بهمراه فایل های تمرین پروژه [rest…
تنظیم نور و رنگ عکس در فتوشاپ

آموزش تنظیم نور و رنگ عکس در فتوشاپ

/
آموزش تنظیم نور و رنگ عکس در فتوشاپ نور پردازی عکس ها همیشه مشکل بزرگی…