آموزش روتوش صورت

۳۸- آموزش روتوش صورت ، چشم و پوست

/
بهمراه فایل های تمرین پروژه   http://dl.digigraphic.net/Ps/En/Ps-38-48785418.mp4