استفاده از شارپنس در روتوش

۸۹- آموزش استفاده از شارپنس در روتوش

/
آموزش استفاده از شارپنس در روتوش در آموزش استفاده از شارپنس در ر…
روتوش و اصلاح صورت

۷۶- آموزش روتوش و اصلاح صورت در فتوشاپ

/
آموزش روتوش و اصلاح صورت در فتوشاپ در آموزش روتوش و اصلاح صورت در ف…
آموزش روتوش صورت

۳۸- آموزش روتوش صورت ، چشم و پوست

/
بهمراه فایل های تمرین پروژه   http://dl.digigraphic.net/Ps/En/Ps-38-48785418.mp4      
رنگ لب در فتوشاپ

۳۴- آموزش عوض کردن رنگ لب در فتوشاپ

/
آموزش عوض کردن رنگ لب در فتوشاپ بهمراه فایل های تمرین پروژه  …