چاپ کارت ویزیت لمینت

کارت ویزیت لمینت یک نوع کارت با کیفیت بالاست اما با قیمت مناسب . در چاپ کارت ویزیت لمینت مات  از کاغذ ۳۰۰ گرم آلمانی و ۲ لایه طلق ژاپنی که روی هم پرس شده اند ساخته شده . لبه های کارت ویزیت لمینت مات گرد است ، ضد پارگیست و به سختی خم میشود . کارت ویزیت لمینت انواع مختلفی از جمله کارت لمینت براق و مات ، لمینت ویزیتی ، کارت ویزیت لمینت مربع میشود

کارت ویزیت لمینت براق نیز مانند لمینت مات از کاغذ ۳۰۰ گرم آلمانی و طلق های ژاپنی پرس شده ساخته میشود ، با این تفاوت که لایه های طلقی در چاپ کارت ویزیت لمینت براق هستند. از کیفیت بالایی برخوردار است ، لبه های کارت گرد است و ضد پارگی و شکنندگیست و به سختی با دست خم میشود

کارت ویزیت لمینت مربع در سایز ۵ در ۵ چاپ میشود ، تمامی خاصیت های کارت ویزیت لمینت براق و مات را دارد با این تفاوت که اندازه کوچکتری دارد و به شکل مربع دورگرد چاپ میشود . چاپ کارت ویزیت مربع معمولا زمانبر است

چاپ لمینت ویزیتی نیز همانند دیگر لمینت هاست ، اما اندازه کارت ویزیت لمینت ویزیتی کوچکتذ است . اندازه کارت های لمینت بزرگ ۹ در ۶ میباشد ولی اندازه لمینت ویزیتی ۴/۸ در ۸/۵  میباشد . چاپ لمینت ویزیتی از کیفیت بالایی برخوردار است

مدت زمان چاپ کارت ویزیت لمینت ؟

چاپ کارت ویزیت لمینت مات و براق معمولا بین ۲ تا ۳ روز کاری زمان می برد و چاپ کارت ویزیت لمینت ویزیتی نیز ۴ الی ۵ روز زمان میبرد و چاپ کارت ویزیت لمینت مربع ۱۰ روز زمان میبرد علت زمانبر بودن این پروسه ، تعداد سفارش کم در طول هفته میباشد

خدمات کارت ویزیت لمینت پس از چاپ شامل بسته بندی ، نگهداری و ارسال میباشد

چاپ کارت ویزیت لمینت براق | چاپ کارت ویزیت مربع | چاپ کارت ویزیت کتان | چاپ کارت تخفیف

چاپ کارت ویزیت

 

چاپ کارت ویزیت لمینت

کارت ویزیت لمینت یک نوع کارت با کیفیت بالاست اما با قیمت مناسب . در چاپ کارت ویزیت لمینت مات  از کاغذ ۳۰۰ گرم آلمانی و ۲ لایه طلق ژاپنی که روی هم پرس شده اند ساخته شده . لبه های کارت ویزیت لمینت مات گرد است ، ضد پارگیست و به سختی خم میشود . کارت ویزیت لمینت انواع مختلفی از جمله کارت لمینت براق و مات ، لمینت ویزیتی ، کارت ویزیت لمینت مربع میشود

کارت ویزیت لمینت براق نیز مانند لمینت مات از کاغذ ۳۰۰ گرم آلمانی و طلق های ژاپنی پرس شده ساخته میشود ، با این تفاوت که لایه های طلقی در چاپ کارت ویزیت لمینت براق هستند. از کیفیت بالایی برخوردار است ، لبه های کارت گرد است و ضد پارگی و شکنندگیست و به سختی با دست خم میشود

کارت ویزیت لمینت مربع در سایز ۵ در ۵ چاپ میشود ، تمامی خاصیت های کارت ویزیت لمینت براق و مات را دارد با این تفاوت که اندازه کوچکتری دارد و به شکل مربع دورگرد چاپ میشود . چاپ کارت ویزیت مربع معمولا زمانبر است

چاپ لمینت ویزیتی نیز همانند دیگر لمینت هاست ، اما اندازه کارت ویزیت لمینت ویزیتی کوچکتذ است . اندازه کارت های لمینت بزرگ ۹ در ۶ میباشد ولی اندازه لمینت ویزیتی ۴/۸ در ۸/۵  میباشد . چاپ لمینت ویزیتی از کیفیت بالایی برخوردار است

مدت زمان چاپ کارت ویزیت لمینت ؟

چاپ کارت ویزیت لمینت مات و براق معمولا بین ۲ تا ۳ روز کاری زمان می برد و چاپ کارت ویزیت لمینت ویزیتی نیز ۴ الی ۵ روز زمان میبرد و چاپ کارت ویزیت لمینت مربع ۱۰ روز زمان میبرد علت زمانبر بودن این پروسه ، تعداد سفارش کم در طول هفته میباشد

خدمات کارت ویزیت لمینت پس از چاپ شامل بسته بندی ، نگهداری و ارسال میباشد

چاپ کارت ویزیت لمینت براق | چاپ کارت ویزیت مربع | چاپ کارت ویزیت کتان | چاپ کارت تخفیف

چاپ کارت ویزیت