ورکشاپ گرافیک – کارگاه گرافیک

ورکشاپ فتوشاپ | تلفیق تصاویر و فتومونتاژ آذر ۲۲, ۱۳۹۶ ورکشاپ فتوشاپ | تلفیق تصاویر و فتومونتاژ گروه آموزش فتوشاپ گرافیک دیجیتال با همکاری سینا عباسی طراح و گرافیست نمونه کشور اقدام به برگزاری ورکشاپ فتوشاپ در شاخه ادیت و تلفیق تصاویر (فتومونتاژ) نموده و در این ورکشاپ...