ساخت ویدیو گالری در پریمیر راش

در آموزش ساخت ویدیو گالری در پریمیر راش از سایت دیجی گرافیک در مدت زمانی کمتر از ۶۰ ثانیه میتوانید تصاوریر تو در تو در از ویدیو های خود بسازید .